Event Tháng 8 Võ Lâm Hội Ngộ
Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Event Tháng 8 Võ Lâm Hội Ngộ

Event Hoàng Kim Xuất Thế

Thời gian sự kiện: 31/07

Phạm vị áp dụng: mọi nhân sĩ.

Nội dung chi tiết sự kiện :

Vật Phẩm

Nguồn Gốc

Mộc Tinh Thạch

Hỏa Tinh Thạch

- Tiêu diệt quái các bản đồ.

 Thủy Tinh Thạch

- Mua Tại NPC Chủ Tiệm Kim Hoàng giá 10vạn lượng

Kim Tinh Thạch

- Mua Tại NPC Chủ Tiệm Kim Hoàng giá 5 Tiền đồng. 

 

 

Thổ Tinh Thạch

Nguồn Gốc: 

Tham Gia Tống Kim

300 điểm tích lũy = 1 cái

Và Hộp đựng nguyên liệu 30.000 điểm = 100 cái

Tham gia các hoạt động Ingame :

+ Mua và sử dụng Hộp đựng Event bằng điểm tích lũy tống kim

+ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh nhận được 5 cái

+ Tiêu diệt đại thủy tặc đầu lĩnh nhận được 10 cái

( Cần ít nhất 1 ô trống trong hành trang mới nhận được)

 

NPC Liên Quan

Vật Phẩm Event

Công Thức Chế Tạo

(Trung tâm thành Tương Dương và Ba Lăng Huyện)

Tam Sắc Phẩm Bình

(1 cái)

 

- 3 Mộc Tinh Thạch

- 1 Thủy Tinh Thạch

- 1 Thổ Tinh Thạch

Ngũ Sắc Tinh Thạch

(1 cái)

 

- 3 Hỏa Tinh Thạch

- 3 Thổ Tinh Thạch

- 1 Kim Tinh Thạch

 

Vật Phẩm

Sử dụng nhận được

 

Tam Sắc Phẩm Bình

 • Sử dụng tối đa 1000 vật phẩm/ nhân vật.
 • Phần Thưởng :
 • Kinh Nghiệm : 30.000.000 điểm exp /vật phẩm.
 • Phúc duyên , danh vọng (ramdom)
 • Tiên thảo lộ 1h
 • Huyền tinh 1 2 3

 

 

 

 

 

Ngũ Sắc Tinh Thạch

 • Sử dụng tối đa 1000 vật phẩm/ nhân vật.
 • EXP Kinh Nghiệm: 100.000.000 exp/vật phẩm
 • Thủy Tinh
 • Tinh hồng
 • Mã bài ngựa 8x
 • Phúc duyên
 • Sơ Đề Giang Hồ
 • Rương Mãnh trang bị (HKMP).
 • Tiên thảo lộ 1h
 • Tiên thảo lộ 8h
 • Huyền tinh cấp 4 -> 8
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh 
 • Quế hoa tửu
 • Thiên sơn bảo lộ
 • Mặt nạ các loại
 • Rương mãnh HKMP
 • Trang bị An Bang
 • Trang bị Định Quốc
 • Trang bị Hồng Ảnh
 • Trang bị Động Sát
 • Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái
 • Phần Thưởng Max Event :
 • Bảo rương HKMP
 • Phi Vân vĩnh viễn
 • Nhất kỷ càn khôn phù 
 • Càn khôn song tuyệt bội
 • Phụng nguyệt quả
 • Cống nguyệt phù dung
 • Trấn phái linh dược
 • Trấn phái linh đan
 • Vòng sáng cộng 600 điểm sinh lực
 • Max nhận ngay 1 vật phẩm khó nói ra hoặc không có gì.
  • 5 Lệnh Bài Gọi Boss Đại Thế Giới.
  • Lưu ý: Lệnh Bài Gọi Boss Đại Thế Giới tiêu diệt có tỉ lệ rơi ra trang bị Hạn Chế Thời gian.
 Lưu Ý:

 - Khi sử dụng đạt mốc Event, quý đồng đạo có thể Reset Event với 1000Xu. Tại npc Bảo vật.

- Giới hạn Reset 1 lần.



Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Hội Ngộ - Võ Lâm Truyền Kỳ I, Võ Lâm Private, Võ Lâm Lậu, Võ Lâm 1, Võ Lâm Private 2019 không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster